INFRASTRUKTUR LØSNINGER


Cloud infrastruktur
Vi tilbyr infrastrukturløsninger basert på Office 365 og Azure. Office 365 gir Exchange Online, OneDrive for Business, Skype for Business i tillegg til Office produktene. I Azure setter vil opp virtuelle servere for fil, print, applikasjoner, databaser, terminalserver etc. Vi har tung kompetanse på nettverksarkitektur og VPN oppsett slik at vi får ditt nettverk å fungere optimalt i en cloud eller hybrid infrastruktur.

Hybrid infrastruktur
Dersom du i tillegg trenger å ha fysiske servere lokalt på en eller flere lokasjoner bistår vi med å koble disse opp mot din cloud infrastruktur. Vi sørger for at at data replikeres til cloud og at brukere når alle applikasjoner og tjenester uansett om disse står lokalt eller i cloud. Vi har tung kompetanse på nettverksarkitektur og VPN oppsett slik at vi får designet ditt nettverk å fungere optimalt i en Hybrid infrastruktur.

Ta kontakt >INFRASTRUKTUR LØSNINGER


Cloud Identity Management
Vi hjelper deg med å designe og implementere løsninger for håntering av indentitet og tilgang. Med en stor mengde cloudbaserte løsninger i infrastrukturen blir det svært viktig å kunne kontrollere hvem som har tilgang til de ulike tjenestene. Vi er eksperter på CIM løsninger fra Microsoft og Dell, og vi bistår med alt fra enkle til komplekse løsninger.

Cloud Lagring og Backup
Vi designer og setter opp nødvendig lagring og backup i Azure slik at dine data er tilgjengelige og sikrede i henhold til kundens krav. For kunder som ønsker data behandlet og lagret i Norge har vi egne samarbeidspartnere som leverer denne typen tjenester.

Ta kontakt >SHAREPOINT FORRETNINGSLØSNINGER


Intranett (grunnmodul)
I Intranett-løsningen har du tilgang til å publisere nyheter, en ansattliste som er integrert med Office 365 brukerdatabase og Delve, samt mulighet til å legge til kunder, leverandører og kontakter med tilhørende informasjon og logg. Intranettet vil være selve bærebjelken i alt som gjøres i SharePoint slik at det er lett å utvide med mer funksjonalitet i SharePoint når dere som bedrift er klare for dette. Klikk her for mer informasjon

Dokumentsenter
Inngangsportal for dokumenter uansett om de ligger i dokumentsenteret, annet sted i SharePoint, eller eksternt. Klikk her for mer informasjon

HMS Internkontroll
HMS internkontroll gir full kontroll over avvikshåndtering, styrende dokumenter, rutiner, tiltak, organisasjon med mer. Løsninger dekker lovpålagte krav, og sørger for optimal integrasjon med Office 365 og andre SharePoint produkter. Klikk her for mer informasjon

Prosjektstyring
Prosjektstyring fra Complit gir deg en rekke grunnleggende funksjoner for prosjektstyring i SharePoint. Prosjektdeltagere, dokumenter, aktiviteter og ressurser styres raskt og effektivt. Klikk her for mer informasjon

Ressursstyring
Ressursstyring fra Complit gir deg kontroll over personal. Du administrerer alle ressurser fra et sted, og holder orden på alle data knyttet til ansatte. Når du skal booke personell eller materiell til oppgaver eller prosjekter søker du i listen over ledige ressurser, og systemet vil automatisk varsle ansatte per SMS. Klikk her for mer informasjon

Ta kontakt >SHAREPOINT ADD-INS


Access Control Management
SharePoint gir uendelige muligheter til å definere ønskede rettigheter og tilganger, men samtidig kan det være vanskelig å få god og enkelt oversikt over hvem som har tilgang til hva. Denne add-in kan installeres på hvilken som helst site, og gir deg enkel og god oversikt over hvem som har tilgang til hva.

SharePoint-SMS Link Mobility
Send enkelt ut SMS-er fra SharePoint. Løsningen krever Link Mobility, et ledende global SMS-aktør. Velg personer/ressurser, og send SMS. Kan sendes til brukere i flere land.

SharePoint-SMS TextMagic
Send enkelt ut SMS-er fra SharePoint. Løsningen krever TextMagic. Velg personer/ressurser, og send SMS. Kan sendes til brukere i alle land.

ListJoin
Flett sammen flere lister som bruker samme områdekolonner, i en og samme visning. Mulighet for sortering, søk og eksport til excel, csv og pdf samt utskriftvennlig visning av data.

EasyCopy
Med denne app-en kan brukerne av løsningen enkelt kopiere et dokument fra et område til et annet område i SharePoint. Dette gjelder uavhengig av mappeplassering, dokumenthåndtering, eller Site. Legg til app-en som en webpart på hvilket som helst dokumentarkiv, og brukerne av løsningen kan umiddelbart ta dette i bruk. Du har også mulighet til å definere standard plassering for kopiering.

EasyTemplate
Synes du håndtering av maler i SharePoint er tungvint? Her får du mulighet til å opprette og administrere et eget mal-bibliotek. Legg til EasyTemplate på det dokumentarkiv, og brukerne kan raskt og enkelt opprette dokumenter basert på bedriftens maler, med færrest mulig klikk.

Resource Calendar
Book inn en eller flere ressurser på framtidige oppdrag, og få en helhetlig kalenderoversikt over hvilke ressurser som er booket inn når, og når de er ledig.

Ta kontakt >