SERVICEDESK TJENESTER


Servicedesken er ryggraden i IT leveransen
Vi har mer enn 15 års erfaring fra leveranse av Servicedesk tjenester. Vi leverer både direkte til våre egne sluttkunder og som underleverandør til andre IT selskaper som ønsker å outsource Servicedesk tjenester. Vi dekker de fleste behov for servicedesk tjenster, og vår Servicedesk håndterer årlig mange tusen henvendelser fra ulike kunder.

Sluttbrukersupport
Vi leverer sluttbrukersupport løsninger på for små og store kunder. Vi leverer alt fra enkel Office365 support til full SPOC på hele kundens IT plattform. Vi kan levere sluttbrukersupport som en whitelabel tjeneste, brandet etter kundens ønske.

Teknisk Support
Vi leverer teknisk support på Microsoft infrastruktur. Vi leverer teknisk support på 1. 2. og 3. linje nivå, og vi håndterer alle saker som må legges til Microsoft.

Overvåkning og Drift av Cloud infrastruktur
Vår Servicedesk leverer leverer løpende overvåkning av drift av din cloud infrastruktur. Vi tilbyr en svært kostnadseffektiv driftstjeneste som reduserer den totale kostnaden ved cloudløsninger.

Zendesk Løsninger for support og kundeservice
Vi er forhandler av Zendesk, markedets ledende løsning for supportsentere og kundeservice. Vi leverer lisenser, teknisk bistand, support og rådgivning på Zendesk, slik at våre kunder kan bruke løsningen på en optimal måte.

Ta kontakt >INFRASTRUKTUR TJENESTER


Design og planlegging
Vi hjelper deg med å designe og planlegge cloud og hybrid infrastruktur basert på Office365 og Azure. Vi bruker standardløsninger så langt som mulig, og bidrar til at kostnadene holdes nede.

Implementering og migrering
Når riktig løsning er valgt setter opp den nye løsningen og migrerer data og brukere over på denne.

Lisensadminstrasjon
Vi tar oss av administrasjon av dine cloud baserte tjenester slik at du kan være trygg på at alle tjenester er tilgjengelige samtidig som kostnadene holdes nede. Vi håndterer dette for en lang rekke kunder og har den nødvendige ekspertisen.

Anskaffelse og klargjøring av maskinvare
Selv med all infrastruktur i skyen er det fortsatt nødvendig med klienter og noe annen lokal hardware. Vi bistår med å anskaffe maskinvare på en rask og effektiv måte. Vi gjør jobben med oppsett og klargjøring slik at utstyret er klart til bruk for brukere i din bedrift. Vi gjør det meste fra vår Servicedesk men bistår ute hos kunde ved behov.

Ta kontakt >SHAREPOINT ONLINE TJENESTER


SharePoint konsulenttjenester
Vi leverer standard og tilpassede forretningsløsninger bygget i SharePoint Online. Med utgangspunkt i en eller flere av våre standardmoduler i SharePoint Online kan vi raskt og kostnadseffektivt levere tilpassede løsninger som gir stor nytteverdi og som utnytter mulighetene i Office365 og SharePoint Online. Vi leverer alle utviklingsoppdrag fra vår Servicedesk, og dette betyr at vi kan levere raskt og veldig kostnadseffektivt. Ingen oppdrag er for små, så kontakt oss for et uforpliktende estimatTa kontakt >